Opettaja lähetä kuvia oppilaiden koulukäsitöistä

Lapsille on koulussa opetettu käsitöitä jo yli 150 vuotta. Käsityötunneilla tehtävät työt ovat vaihdelleet yhteiskunnan muutoksen mukaan. Maailma muuttuu jatkuvasti samoin koulu. Mitä kaikkea tällä hetkellä tehdään koulun käsitöissä? Opettaja lähetä meille kuvia oppilaiden käsitöistä. Kuvataan koulukäsityöt näkyväksi!

Annetaan näkyvyyttä tämän hetken koulukäsityölle!

Suomen käsityön museossa alkoi 1999 koulukäsityön tallennus- ja tutkimusprojekti. Projektin tuloksia esiteltiin museon Vähäsiistii koulukässää -näyttelyssä 15.5.-14.9.2003. Näyttely kertoi kansa-, kansalais-, oppi- ja peruskoulun käsitöistä, käsityötunneista ja niihin liittyvistä tunnelmista ja muistoista. Esillä oli tyttöjen ja poikien koulukäsitöitä 1900-luvun alusta 2000-luvun alkuun. 

Vuonna 2007 museon tuottamalle Kässäätkö-verkkosivustolle kerättiin mm. tietoa koulukäsitöiden vaiheista noin 150 vuoden ajalta, sekä oppilaiden ja opettajien koulukäsityömuistoja eri vuosikymmeniltä. Nyt sivustoa päivitetään ja katsaus ulotetaan 2020-luvun peruskoulun käsitöihin. Sitä varten pyytäisimme teiltä nykyiset käsityön opettajat lähettämään meille kuvia tämän hetken koulukäsitöistä. 

 

Näin lähetät kuvia meille

Täytä tältä sivulta löytyvä kuvien keräyslomake. Kuvat tallennetaan Suomen käsityön museon arkistoihin tuleville sukupolville tutustuttavaksi ja julkaistaan valikoidusti Suomen käsityön museon koulukäsityöstä kertovalla Kässäätkö-sivustolla. Sen vuoksi tarvitsemme koulukäsityön tehneen oppilaan huoltajalta kirjallisen luvan kuvan käyttöön ja julkaisuun. Lupalapun saat printattua tästä.

Kerro kuvan yhteydessä oppilaan nimi, koulun nimi, luokka ja käsitöitä opettaneen opettajan nimi. Kerro myös mitä kuvassa on ja mistä materiaaleista ja miten kuvan työ tai työt on tehty. Bonusta olisi myös oppilaan oma arvio työskentelystään.

Kuvia voidaan käyttää ja julkaista myös sosiaalisessa mediassa, julkaisuissa, seminaareissa, näyttelyissä ja hyödyntää tutkimuksessa. 

Kuvien lähetyslomake

Opettajien kuvanlähetys
Maximum upload size: 10MB
Lisää tähän kuvatiedostot. Voi lähettää tällä lomakkeella enintään kymmenen kuvaa. Sallitut tiedostomuodot ovat jpg ja png. Tiedoston nimessä ei saa olla ääkkösiä ja sen maksimikoko on 10 MB.
Kirjoita tähän lähettämiesi valokuvien tiedot: Kuvausajankohta, Kuvaaja, Käsitöiden opettaja(t), Koulun nimi, Luokka-aste, Paikkakunta, Oppilaan nimi jonka työstä kuva, Oppilaiden nimet joiden töistä kuva, Vuosi jolloin työ on tehty, Mahdollinen työn nimi, Käytetyt materiaalit, Käytetyt tekniikat , Työn koko
Kirjoita tähän otsikko, joka kuvaa lähettämiäsi kuvia. Esimerkiksi: "Halssilan koulun kolmasluokkalaisen leluja". Jos kuvat julkaistaan verkossa, otsikko näytetään niiden yhteydessä.
Tästä voit ladata printattavan kuvankäyttöluvan (pdf)
Maximum upload size: 2MB
Printtaa tarvitava määrä lupalomakkeita, kuvaa täytetyt lomakkeet ja lisää tähän kuvatiedostot tai niistä tehty yhdistelmätiedosto. Kuvankäyttöluvat voi lisätä tähän pdf- tai jpg-tiedostoina. Lomakkeella voi lähettää kerrallaan 10 erillistä lupaa. Hyvä tapa on koota useasta luvasta yhteinen pdf-tiedosto.

Lisää tähän omat tietosi

Suomen käsityön museon arkistoaineistojen käyttösäännöt (pdf)

Lisätiedot

Museolehtori Margarita Rosselló Ramón

margarita.rossello@jyvaskyla.fi
040 701 7452

Pin It on Pinterest